CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM

Địa chỉ :

59 đường N8 khu dân cư Jamona, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc :

Thứ Hai – Thứ Sáu:  8.30 – 17.30
Thứ Bảy: 08.30 – 12.30