CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM

Địa chỉ :

B22 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc :

Thứ Hai – Thứ Sáu:  8.30 – 17.30
Thứ Bảy: 08.30 – 12.30